Страннико из безбрежните електронни полета, добре дошъл в моето местенце в интернет!
Дано престоят ти тук бъде ако не полезен, то поне приятен!

Моля коментарите да бъдат НА КИРИЛИЦА и БЕЗ ОБИДИ!

За оптимално разглеждане препоръчвам браузър Mozilla Firefox.2008-10-02

Маслината - символ на мира


"About olives trees"
The text in English is further down.

От най-дълбока древност маслината е символ на мира. На някои места по света маслината е залог за оцеляване на фермерите, които изкарват поминъка си благодарение на нея.
Случаят Палестина.
Според докладите на ООН, 70% от палестинците в Газа и на Западния бряг живеят в крайна бедност (под 1 долар дневно), а 50% зависят от доставките на хуманитарни помощи.
Според британския правителствен Департамент за международно развитие "бедността в окупираните палестински територии е продукт на окупацията и конфлика". Единствено прекратяване на окупацията може да изкорени причините за бедността.
Според оценки на ООН, понастоящем 60% от палестинските селяни са отделени от земите си по причина на израелската стена. Еврейската държава също така не дава разрешителни на земеделците за достъп до нивите и градините им. По думите на Кофи Анан, бивш Генерален секретар на ООН, "израелската блокада е основна предпоставка за бедността и хуманитарната криза в окупираните палестински територии."
(вж. повече на адрес http://www.waronwant.org/palestine)
Освен това, следва още веднъж да се подчертае незаконният характер на Стената. На 9 юли 2004 г. Международният съд в Хага осъди стената и напомни на Израел задължението му да я разруши и да плати компенсации на засегнатите палестинци. Международният съд в Хага едновременно с това потвърждава задължението на всички държави да вземат ефикасни мерки, с които да принудят Израел да спазва международното право. Това становище на Международния съд е потвърдено с огромно мнозинство и на 20 юли 2004 г. и от Общото събрание (Генералната асамблея) на ООН - главният съвещателен орган на световната организация, в който орган са представени всички страни и те имат равен глас.
Стената на Израел конфискува земи, но главната й цел е да раздели палестинските територии на Западния бряг поне на 3 парчета - 1) - от най-северните части до Наблуз; 2) - районът на Йерусалим; 3) - Южен Западен бряг. В рамките на тези парчета допълнително ще бъде разбита инфраструктурата и комуникациите, като се предвижда палестинците да бъдат натикани в т. нар. бантустани - отделни градове, които нямат връзки с другите палестински земи. Мнозина наричат така създалата се ситуация "затвори под открито небе". За целите на разделянето Израел използва не само Стената, но и ситема от над 561 контролни постове, бариери и трайни прегради
(според доклада на Джон Дугард – специален докладчик на ООН за състоянието на човешките права в окупираните през 1967 г. палестински територии).
Междувременно започва сезонът на събиране на реколтата от маслини.
Да видим какво се случва със село Ni'lin. След като през май 2008 г. Израел стартира строежа на стената в този район, военните власти конфискуват 2700 дюнюма земя (дюнюмът е традиционна мюсюлманска мярка за земна площ, стойността му в различните земи и епохи варира, но можем да го приемем за 1 декар). На тези земи са разположени над 5000 маслинови дръвчета. Те са основен източник на доходи за 130 семейства. Израел съзнателно не издава разрешителни за достъп на палестинските селяни (ако издава, те са за безкрайно недостатъчни срокове) за достъп до земите им, тъй като оставянето им без доходи е най-сигурният път те да бъдат принудени да емигрират. Както съм писал и по-рано, Израел обича да разорава с булдозери земята и от 2000-та година насам, когато беше предприетат тази политика, досега са изкоренени над 1 189 400 дръвчета (данните ми са към май 2008 г., но бройката постоянно нараства)!
Маслиновите дръвчета живеят по няколко хиляди години, така че, когато Израел изкорени маслините в Гетсиманскаа градина, еврейската държава посегна на преки свидетели на Христос! Аргументът - маслиновите горички били удобно убежище за терористи. Всеки, виждал маслини, знае, че те изискват много място заради кореновата си система, растат нарядко, покрай тях не вирее никаква растителност и е невъзможжно сред тях да се скрие човек. Той просто не се скрива в маслинова гориичка!
Именно по тази причина, международната помощ и солидарност е решаваща за потърпевшите. За да успеят да съберат плодовете на своя труд, на местните фермери е нужна помощ. Въпреки че е малко късно, аз се присъединявам към апела - нека всеки, който има възможност, се опита да се включи в брането на маслини! Гарантирам ви, че преживяването е много приятно - компанията на доброволци от целия свят е страхотна, палестинските домакини, и без друго гостоприемни, се отнасят безкрайно гостолюбиво към хората, които са пристигнали, за да ги подкрепят и да им окажат помощ. Осигурени са места за спане у местните хора, които ще поемат и изхранването в периода на събирането на реколтата. Има и друго - със сигурност участие потвърди поне едно красиво българско момиче :))
Началната дата на кампанията е 10 октомври, а крайната - 31-ви октомври. Дори и да закъснеете, мисля, че няма да е проблем.

За повече информация:
http://www.new.facebook.com/inbox/#/event.php?eid=27412497346
или контакти
Hindi Mesleh: 0599839843
Ahmad Mesleh: 0599858739
Email: nilinvillage@gmail.com

За едно друго подобно селище прочетете тук:
http://mkaragyozov.blogspot.com/2008/06/blog-post_21.html
Международна кампания срещу "Стената на апартейда"
http://stopthewall.org/index.shtml
Сайтове на международните движения за солидарност:
http://www.france-palestine.org/
http://bigcampaign.org/
http://www.bilin-village.org/index.htm
http://palsolidarity.org/
http://palestinecampaign.org/index2b.asp
http://icahd.org/eng/

http://left.ru/2008/11/nikonova180-2.phtml

For many farmers all around the world olives are very important part of their incoms.
The UN reports that 70% of Palestinians in the West Bank and Gaza are now living in acute poverty, a figure comparable to poverty levels in sub-Saharan Africa. Over 50% are now dependent on food aid.
According to the UK government's Department for International Development: "Poverty in the Occupied Palestinian Territories is a product of occupation and conflict." Only by ending the occupation can the root causes of poverty be addressed.
Israel has confiscated thousands of acres of fertile Palestinian land in order to build its illegal Separation Wall. The UN estimates that 60% of farming families are now cut off from their land due to lack of permits. Palestinian homes, farms and water systems have been purposefully destroyed. (you can read more about poverty in Palestine and illegal Separation Wall in English here http://www.waronwant.org/palestine)
Even though, I want to emphasize on the illegal character of the Separation Wall – International court of Justice in Hague decided (9th of July 2004) that Israel is indebted to destroy the wall and give compensations to the palestinian citizens. Member countries of the UN General Assembly supported this decision with vast majority on 20th July 2004.
Separation wall is only part of Israeli system of restrictions. According to the report of John Dugard, UN special envoy for occupied palestinian teritories, Israel also has constructed over 561 check-points and other bariers. Policy of restrictions about palestinian citizens is called from many people policy of “open air prisons”.
Since 2000, Israel has uprooted 1 189 400 trees!!!
Lets see the case with Ni'lin village.
Ni'lin village is located in the West Bank, 26 km to the west of Ramallah city, and at the centre of 7 other villages. In May 2008, the Israeli army began constructing the Wall on the southern side of the village, through which 2,700 dunums (dunum is traditional measure of area; 1 dunum = about 1 decare) of village lands and more than 5,000 olive trees will be isolated and confiscated.
In the run up to the annual harvest season, the Ni'lin municipality was informed last week by the Israeli military administration that the residents of Ni'lin village will not be issued permits to reach their olive trees that have been isolated by the Wall. The 130 families affected depend on these trees for their livelihoods. For these families, the sale of olives and olive oil is central to their household incomes, and the inability to harvest their olives will have serious implications for their welfare. In addition, it will mean that they will have to purchase olive oil, obviously at greater cost than if they produced their own.
As such, the people of Ni’lin are calling on international friends and supporters to come to Ni’lin this October to (1) help these families access their lands and pick their olives during the upcoming harvest season; and (2) show solidarity with the Palestinian people and support their right to remain on their land.
This season used to be the happiest, most beautiful and joyful moment of the year, where several generations of extended families – from young to old - would gather together to harvest their olives. As with so many other spheres of Palestinian life, this has now been shattered by the Israeli occupation.
We believe that with the support of our international friends, and by standing together, we can succeed in helping the villagers pick their olives, remain on their land, and oblige Israel through non-violent means to stop its violations and collective punishment in the village of Ni'lin.
Accommodation can be arranged with Palestinian families or in a venue provided by the Ni’lin municipality. The harvest season will start on October 10th 2008, and will end on 31 October 2008.

For more info please email or call
Hindi Mesleh: 0599839843
Ahmad Mesleh: 0599858739
Email: nilinvillage@gmail.com

(for pictures you can see http://www.new.facebook.com/event.php?eid=27412497346)

Information about solidarity movemnts all around the world
http://stopthewall.org/index.shtml
http://www.france-palestine.org/
http://bigcampaign.org/
http://www.bilin-village.org/index.htm
http://palsolidarity.org/
http://palestinecampaign.org/index2b.asp
http://icahd.org/eng/
http://left.ru/2008/11/nikonova180-2.phtml

Няма коментари: