Страннико из безбрежните електронни полета, добре дошъл в моето местенце в интернет!
Дано престоят ти тук бъде ако не полезен, то поне приятен!

Моля коментарите да бъдат НА КИРИЛИЦА и БЕЗ ОБИДИ!

За оптимално разглеждане препоръчвам браузър Mozilla Firefox.2009-07-03

Представяне на Жорж Корм

Ливанец по националност, макар и родом от Александрия, Египет, Жорж Корм (р. 1940 г.) е икономист по образование, специалист по Близкия Изток и Средиземноморието, международен икономически и финансов консултант, бивш министър на финансите на Република Ливан (1998-2000 г.).
Многобройните му книги са преведени на множество чужди езици. Текстовете му са му спечелили славата на уважаван историк, политолог и икономист.
Освен арабски, владеещ перфектно английски и френски, Жорж Корм е автор на множество книги в областта на международната икономика и съвременната история на Близкия Изток, като "История на религиозния плурализъм в Средиземноморския басейн", "Новото световно икономическо безредие", "Изток - Запад, въображаемата пукнатина", "Европа и Изтокът, от балканизация към ливанизация. История на една неосъществена модерност" и други.
На български от него разполагаме с две книги.

"Разпадането на Близкия Изток 1956 - 2004 г." ("Меридиани", С., 2005 г.) е допълнено, обединено и осъвременено издание на два предишни негови труда: "Разпадането на Близкия Изток 1956 – 1991 г." и "Разпадането на Близкия Изток ІІ. Миражи за мир и блокирани идентичности 1990 - 1996 г.", като специално за българското издание са направени обширни допълнения. Изследването е внушително по обем, но не в това се състои основната му ценност.
Освен че проследява развитието през последния половин век на един от най-сложните и горещи региони на земята, книгата е и опит за осмисляне както на мисловните рамки, в които Западът възприема Изтока, така и на начина, по който Изтокът гледа на Запада. Разказът започва от национализацията на Суецкия канал (1956 г.), ознаменувала символично началото на епохата на революционен кипеж в Арабския свят, минава през лутанията в търсене на непостижимото арабско единство, през внезапната поява на манната от петрол и ада на безкрайните войни и конфликти, за да завърши с пропуснатите възможности за мир и опитите за установяване на американска хегемония в Близкия и Среден Изток след последната война в Персийския залив.
Текстът е написан достъпно и може да се чете и от неспециалисти. Друго негово предимство, редом с огромния фактически материал, е предложената интересна концептуална рамка и социологическо осмисляне на процесите. Преводът на Любляна Гоцева е много добър; в края на книгата авторът е приложил респектираща библиография за всяка една от отделните страни.

Под марката на издателство "Рива" по-късно излезе и втора книга на Корм на български - "История на Близкия Изток от древността до наши дни" (С., 2009 г.).
Преводът от френски е дело на историка Александър Везенков.
Може би читателят очаква смазващ обем, след като става дума за проследяване историята на обширен регион като Близкия изток от древността до наши дни. Нищо подобно. На преден план е изведена не фактографията, а осмислянето на взаимодействието между Изтока и Запада, социологически анализ на исляма и арабските общества.
като начало Корм показва мноогобразието на региона и в географски план, което води до определени исторически последици, свързани с формурането на месопотамската, иранската, египетската и контунуума на цивилизациите в Анатолия (Мала Азия).
Верен на убеждението, че регионът е по-скоро многолик, отколкото единен, авторът продължава във втората глава с описание на културната и етническа сложност на обществата на юг и изток от Европа. Поради тази мозаечност е трудно да се пише и съвременната национално история, опитваща се да унифицира твърде разнообразни истории.
Ислямът, убеден е изследователят, е религия, заради това тя не може да даде отговор на политически въпроси.
Прецизно са проследени и сблъсъците и срещите на "Изтока" и "Запада" както в Новото време, така и в най-модерната епоха - от Първата световна война до атентатите в САЩ от 11 септември 2001 г.
В определен смисъл страниците от "Кратка история...", посветени на социо-икономическите фактори като "петролното проклятие", рентиерските икономики, следващи от него и политическите процеси, представляват изчистено от фактологията резюме и обобщение на анализа на същите обществени явления, направен вече далеч по-детайлно и изчерпателно в "Разпадането на Близкия изток...".
Трудните въпроси за това какво води до упадъка на близкоизточните общества, при положение, че по време на европейското Средновековие те дори са превъзхождали Запада, също са анализирани с вещина и са предложени отговори, които провокират читателя да изрази становището си дали е съгласен с тях.
Като приложение книгата е снабдена с хронология от 1768 до 2009 г.
Според издателите: „Жорж Корм започва историческия си разказ от древни времена, за да стигне до съвременните конфликти и проницателното им тълкуване. На основата на огромно количество информация той описва този разнообразен свят, откроява специфичния облик на всяка от отделните култури и страни и успява да синтезира. Поднася своята светска гледна точка към Близкия изток, воден от амбицията да разруши колективните стереотипи, налагани от мнозина изследователи и политици, за да легитимират недопустимите насилия, които разкъсват района почти непрестанно от два века насам.” Под светска самият автор изтъква, че има предвид „познаване, което да не е заложник на религиозната принадлежност като единствено детерминираща отделните исторически епохи и техните особености”.
Дори и само този извод да „купим” от Корм – че във формирането на един „свят” участва не само религията, а и географските условия, демографията, чуждите нашествия и транспортните връзки, лингвистичните и културни особености и икономическите фактори – дори само това стига.

Няма коментари: