Страннико из безбрежните електронни полета, добре дошъл в моето местенце в интернет!
Дано престоят ти тук бъде ако не полезен, то поне приятен!

Моля коментарите да бъдат НА КИРИЛИЦА и БЕЗ ОБИДИ!

За оптимално разглеждане препоръчвам браузър Mozilla Firefox.2010-04-30

Честит 1-ви май!!!

Посветено на всички, които молепсаха празника като комунистическа отживелица

Заради стачките от 1896 г., един от върховите моменти в дългите и тежки работнически борби, в които дори е имало ранени и убити работници, на учредителния конгрес на Втория (Социалистически) Интернационал през юли 1889 г. е приета резолюция, обявяваща Първи май за Ден на труда и международната работническа солидарност.
Идеята се оказа с такъв заряд, че уплашената буржоазия реши да използва традиционното си и изпитано идеологическо оръжие - да присвои празника, като елиминира от съдържанието му неговата класова и борбена същност и му придаде благия, всеопрощаващ, абстрактно-благоприличен (а не пролетарски назъбен и ръбат) смисъл на прослава на труда изобщо. Без значение кой се труди, как се труди, най-важното – за кого и срещу какво се труди, какво получава за труда си...
Първа е американската управляваща класа, която през 1894 г. избира друга дата за отбелязване на "Деня на труда” и го обявява за федерален празник. Следват „Имперски ден на труда” (в Хитлерова Германия, но кратичко, слава на Червената армия, издаяни Империята и "Хилядолетният Райх"), „Ден на труда и солидарността” (Турция, 2009 г.)
Както пита Чомски в такъв случай, солидарност с кого и за какво? С върхушката, с полицията, която най-буртално и безмилостно преби демонстрантите в Истанбул? Или с безжалостните експлоататори, заради които деца умират от глад?
А може би трябва да сме солидарни с хората на наемния труд, които градят света с ръцете и умовете си? Защото не може солидарност с еснафите, мижитурките, Буденброкови, рентиерите и реститутите. Те хулят празника на труда, защото за тях бог са имотите, от които печелят, за да живуркат, и живуркат, за да печелят...
Социалистите чрез труда си оставяме следа и творим по-доброто бъдеще. Трудим се на полза роду и срещу неправдите и лъжите, които поне наспорил господ на грешната земя... Трудим се неуморно и грижливо за повече добруване, справедливост и мир.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!!!

2010-04-21

Защо ПП ГЕРБ е оксиморон?

Преди всичко, какво означава абревиатурата ПП ГЕРБ? Политическа партия „Граждани за европейско развитие на България”. Тя не е вярна в нито една от съставните си части. Да видим защо.
Първо, политическото има ясни и отчетливи характеристики, свързани с даден вид поведение и стремеж към прокарване на определени цели и интереси. Не мога да се сетя за деец на ГЕРБ, който да се държи политически, пък и ГЕРБ е нещо като демоскопска агенция, чиято политика, по сполучливите думи на политолога Вл. Шопов, се ориентира по „шума на най-близките протестиращи”. Според класическото определение на немския конституционалист и политолог Карл Шмид, за наличие на политическо е необходим враг. Аз защитавам тези и тези интереси като противовес на онези другите, които защитават противоположни становища. ГЕРБ не иска да загуби ничие одобрение, като единственият политически враг, който „произвежда”, е Тройната коалиция, която вече доби стряскаща вездесъщност.
ГЕРБ не е и партия, характеризираща се с организационна структура, членска маса, идеология и прочее, а клика, групирана около нейния локомотив Бойко Борисов. Партията има стабилни възгледи, ГЕРБ е начасничава – според това кой шепти в ухото на Ръководителя, да се свети името му, да бъдат волята и царството му…
ГЕРБ не са и граждани. Дефиницията на гражданин включва активност, а не послушание, критичен дух, а не козируване… Справка – на конгреса на ПП ГЕРБ всички решения минаха без нито един глас против. Дори и Ататюрк задължавал един от верните си сподвижници винаги да гласува против, за да се симулира демокрация. Дори и в най-тоталитарните общества се е създавала демократична фасада, че решенията се вземат по общя воля. Очевидно ГЕРБ не се нуждае от такива неща.
Не са и за европейско развитие, защото „европейско” значи права на човека и управленска вещина, а не полицейщина, подслушване и хаос; а не са за развитие, защото България напоследък е рекордьор по отрицателна икономическа динамика. Хазната е празна, беше посегнато дори и на фискалния резерв – стопен с ок. 2 млрд. от министър Дянков.
От всичко казано дотук стана ясно, че ПП ГЕРБ работи – съзнателно или поради липса на компетентност - срещу интересите на България.
Така отпадна и последната буквичка „Б” от съкращението.

2010-04-15

Пълният текст на израелската военна заповед

Както ще видите по-долу, вече се предвижда като те арестуват израелците, да си платиш престоя в ареста (не го е имало дори под турско - "Командващият армията може да поиска от проникналия разходите по изпълнение на заповедта за експулсиране, включително разходите по престоя му в мястото за арест, при условие сумата да не надхвърля 7500 шекела" (ок. 1500 евро) !!!); наказания между 7 и 20 години затвор за нарушаване на пропусквателния и документен режим (почти нечувани наказания); когато окупационната израелска армия издаде заповед за експулсирането ти, имаш 72 часа (представете си да се разделите с миналия си живот за толкова време - продажба на дома ви, на вещите, които са ви били спътник през целия живот; раздяла с всички близки и роднини - и това за "щедрия срок" от три дни!!!) и още, и още...
Най-скандалното обаче е, че вече се налагат наказания за помисли - "престъпмисъл" по Оруел - "Командващият армията има право да издаде заповед за арест на проникналия, ако получи информация, че проникналият, който е бил освободен под гаранция, е нарушил или се кани да наруши условията на освобождаването му."


Израелска отбранителна армия
Военна заповед №1650
Военна заповед за предотвратяване на проникването

Въз основа на дадените ми прерогативи като Командващ Израелската отбранителна армия в зоната заповядвам следното: Поправка на член 1.
В Заповедта за предотвратяване на проникването (в Юдея и Самария – №329 от 1969 г., съответстваща на 5729 г.), наричана по-долу „Заповедта”, заповядвам следните поправки:
А) Заличава се квалификацията „законно”.
Б) Изразът „проникналият” се заменя със следния текст:
Проникналият е лице, влязло незаконно в зоната след определена дата, или лице, намиращо се в зоната, но непритежаващо законноиздадено разрешително.
В) Заличава се изразът „жител на зоната”.

Поправка 2: Член 2 се заменя със следния текст: Наказание за проникналия:
2.А) Проникналият се наказва със затвор за срок от седем години.
Б) Независимо от гореказаното в точка А, ако проникналият докаже, че влизането му в зоната е било законно, наказанието му е затвор за три години.

Поправка на член 3: В член 3 в края на точка А се добавя следният параграф:
„При изпълнение на настоящата Заповед заповедта за експулсиране се приема като заповедта за затвор по член 78 от Заповед №378 от 1970 г. за сигурността на Юдея и Самария , за изтърпяване на наказанието затвор в Израел съгласно член 5.А.1 от Заповед № 322 от 1969/5729 г. за наказателната процедура (Юдея и Самария).”

След буква А се добавя следният текст:
„А.1. Заповед за експулсиране по буква А се издава само след като на проникналия бъде дадена възможност за опровержение пред офицер от армията или полицията и след като претенциите на проникналия бъдат представени на армейския командир.
А.2. В случай, че бъде издадена заповед за експулсиране по буква А, проникналият бива експулсиран от зоната в най-скоро време, освен ако доброволно не напусне зоната предварително.
А. 3. В случай, че бъде издадена заповед за експулсиране по буква А, на проникналия се предоставя информация за правата му съгласно настоящата Заповед и за правото му да уведоми свой близък или своя адвокат за ареста си, като уведомяването да стане устно или писмено на разбираем за него език.”

В) След буква Б се добавя следният текст:

„В. В случай, че бъде издадена заповед за експулсиране по буква Б, проникналият не се експулсира преди да са изминали 72 часа откакто му е връчена писмената заповед за експулсиране, освен ако се съгласи на това доброволно. Командващият армията може да отложи изпълнението на експулсирането а) ако получи молба за това от лицето, срещу което е издадена заповедта за експулсиране; г) съгласно буква г, въпреки че на командващия армията му е известно, че проникналият е влязъл в зоната преди известно време, той може да заповяда експулсирането му преди изтичането на 72 часа от връчването на заповедта за експулсиране, при условие проникналият да бъде експулсиран в страната или района, откъдето е проникнал и експулсирането да се извърши в рамките на 72 часа от момента, за който армейският или полицейският офицер подозира, че лицето е проникнало в зоната.”

Поправка на член 4:

4. В член 4 от Заповедта „доживотен затвор” се заменя с „наказание двайсет години затвор”.

Замяна на член 5:
Член 5 се заменя със следния текст:
„Доказателства: 5. А. При всяка процедура съгласно настоящата заповед лицето се смята за проникнало, ако: а) се намира в зоната без документ или разрешително, което да посочва, че влизането му в зоната е станало законно, и без приемливо обяснение за това; б) според на тази точка изразът „документ или разрешително” означава документ или разрешително, издадено от Командващия силите на Израелската отбранителна армия в Юдея и Самария или негов заместник съгласно текстовете на законите в сферата на сигурността, или пък издадено от съответните власти в Израел съгласно Закона за влизане в Израел от 1952/5712 г., тъй като този Закон продължава да бъде редовно в сила в Израел и допуска пребиваване на дадено лице в зоната.”

Добавка към член 6.А и 6.Б: Член 6 се заменя със следния текст: „Разходи по изпълнение на заповедта за експулсиране:

6. Командващият армията може да поиска от проникналия разходите по изпълнение на заповедта за експулсиране, включително разходите по престоя му в мястото за арест, при условие сумата да не надхвърля 7500 шекела. Също така Командващият армията има право да конфискува финансовите средства на проникналия, за да покрие тези разходи.

6. А. Освобождаване под гаранция:
А) В случай, че бъде издадена заповед за експулсиране срещу проникнал съгласно членовете на настоящата Заповед, командващият армията има право да издаде заповед за освобождаване на проникналия под изрично лична гаранция или с включване на друг гарант, или срещу парична гаранция, която се заплаща от проникналия или гаранта, или под гаранция, от която се плаща една част, а другата част се приема като депозит.

Б) Независимо от казаното в буква А, Командващият армията не издава заповед за освобождаване на проникналия, ако смята, че:
1. експулсирането на проникналия е невъзможно или се забавя поради неговия пълен отказ да сътрудничи, включително отказа му да се върне в държавата, от която е дошъл; или
2. ако освобождаването на проникналия ще навреди на сигурността, спокойствието или общественото здраве в зоната;

В) Освобождаването под гаранция се подчинява на условия, определяни от командващия армията в името на гарантиране явяването на проникналия с цел да бъде експулсиран или за извършване на експулсирането в определения срок, или за осъществяване на други мерки, които се налагат съгласно настоящата Заповед или който и да било друг закон или мярка за сигурност.

Г) Командващият армията има право да издаде заповед за арест на проникналия, ако получи информация, че проникналият, който е бил освободен под гаранция, е нарушил или се кани да наруши условията на освобождаването му.

Д) В случай, че проникналият наруши условията за освобождаването му под гаранция, Командващият армията има право:

1. да издаде заповед гаранцията да бъде изплатена изцяло или частично на хазната на Командването на зоната.

2. да конфискува изцяло или част от гаранцията в полза на хазната на Командването на зоната.

Отменяне на член 7
Отменя се член 7 от Заповедта.
Дата на изпълнение на настоящата Заповед: Настоящата заповед влиза в сила след изтичане на шест месеца от подписването й.

Име: Името на настоящата Заповед е „Заповед за предотвратяване на проникването (Поправка №2) (Юдея и самария) № 1650 от 2009/5769 г.

Дата: 23 тишри 5770 / 13 октомври 2009 г.

Подпис:
Бригаден генерал Гади Шамни,
Командващ силите на Израелската отбранителна армия в Юдея и Самария

Превод от арабски - Мая Ценова

2010-04-13

Съобщение на д-р Салям Файяд

Палестинска национална власт
Кабинет на Министър-председателя
12 април 2010

Министър-председателят д-р Салям Файяд осъди израелската военна „Заповед №1650 срещу проникването, влизаща в сила от 13 април 2010”. Тя заплашва с депортиране десетки хиляди граждани от районите, където живеят, в други райони на окупираните палестински територии или извън тях. Нещо повече, поради мъглявостта си тя отваря вратите пред израелските военни окупационни власти за обезлюдяване на цели райони и масово изселване на тяхното население под предлог получаване на разрешително, като целта е да бъде закрепена и задълбочена властта на окупацията, да се улесни завладяването на земите на това население, да се разрасне колонизационната дейност върху тях и особено в Източен Ерусалим, в районите, намиращи се зад стената, и в района на поречието на Йордан, квалифицирани в повечето случаи от окупационните власти като затворени военни райони. Също така заповедта крие рискове от разделяне и депортиране на хиляди ерусалимски семейства, на които окупационните власти не предоставят законното им право на пребиваване в Източен Ерусалим, забраняват на ерусалимци достъпа до останалите райони на Западния бряг и ги изолират от тях. Риск от депортиране съществува също за хиляди жители на Ивицата Газа, които живеят и работят в провинциите на Западния бряг. Към това съществува възможност хиляди палестинци да бъдат депортирани от отечеството си под предлог незавършена процедура за пребиваване, а също и чужденци, живеещи на Западния бряг по различни причини, включително на основание брак с палестинци.
Файяд посочи, че тази заповед противоречи на международното право, в това число на резолюциите на Съвета за сигурност, които осъждат експулсирането, и на международното хуманитарно право, включително Четвъртата Женевска конвенция. Заповедта е в противоречие също така с договореностите, сключени с Организацията за освобождение на Палестина, и представлява опасно посегателство срещу целостта на окупираните палестински територии като единна формация. Също така заповедта накърнява прерогативите на Палестинската национална власт по силата на посочените договорености относно нейната пълна отговорност за нейните граждани и организацията на гражданския регистър – нещо повече, заповедта отменя тези прерогативи, тъй като обявява многобройни групи от тези граждани за „проникнали” в собствената им страна, като между тях се включват и официално регистрирани от Палестинската власт лица. С всичко това се цели да бъде вменено задължение за предварително получаване на разрешително, да се даде възможност за обявяване на всеки район за закрита зона, достъпът в която подлежи на получаване на предварително разрешение – стъпка, която предоставя абсолютна свобода на командването на окупационните сили да ограничава свободата на придвижване на палестинците и да им забранява достъпа до съответните райони като подготовка за тяхното конфискуване и колонизиране, което е в явно противоречие с международната законност и легитимността на политическия процес.
Министър-председателят призова международната общност и членовете на Четворката, в частност САЩ, да обърнат внимание на рисковете, които се крият в тези нарушения и незаконни мерки, и да поемат своята политическа, юридическа и морална отговорност, да заемат решителна позиция спрямо споменатата заповед и да задължат израелското правителство да се придържа към нормите на международното право, да спазва международното хуманитарно право и в частност Четвъртата Женевска конвенция и свободата на придвижване на палестинските граждани, да приложи Споразумението за достъп и движение, да спре да взривява усилията на Палестинската власт за изграждане на силни институции, способни да изпълняват своите задължения спрямо гражданите й и да се грижат за техните права.
Файяд подчерта, че Палестинската национална власт работи с всички международни партньори, за да гарантира, че тази заповед ще бъде отменена и няма да бъде приложена.

Превод на оригиналното съобщение - Мая Ценова

Израелски закон предвижда изгонването на хиляди палестинци от окупирания Западен бряг

Палестинската национална власт и арабски и израелски правозащитни организации осъдиха вчера решението на Израел за изгонване на десетки хиляди палестинци, които живеят на окупирания Западен бряг на р. Йордан без разрешително за пребиваване.
Завеждащият отдел „Въпроси на преговорите” в Организацията за освобождение на Палестина г-н Саеб Урейкат заяви: „Категорично осъждаме израелското решение за етническо прочистване чрез експулсирането на десетки хиляди палестинци, за които Израел твърди, че живеят на окупирания Западен бряг без разрешителни.”
„Решението съдържа – продължи той – етническо прочистване по отношение на жители на Ерусалим и Газа, живеещи на Западния бряг.” Урейкат посочи още, че решението „има за цел да ликвидира всяко международно усилие за съживяване на мирния процес.”
Десет израелски правозащитни групи осъдиха издадените заповеди, като в декларация посочиха, че от преобладаващото мнозинство от палестинците на Западния бряг, който е окупиран от 1967 г. насам, изобщо не е било изисквано да получат разрешително за пребиваване, издадено от Израел. (…)
В декларацията се казва още: „Армията ще има възможност да екстрадира или да започне съдебно преследване срещу всеки палестинец, който бъде обявен за незаконно проникнал, а това е открито нарушаване на Женевската конвенция.”
(Тъй като е окупационна сила, съгласно чл. 49 от ІV Женевска конвенция, ратифицирана от Израел през 1951 г., Израел няма право да извършва подобни действия с населението на окупираната територия. Целият чл. 49 от Женевската конвенция относно закрилата на гражданските лица по време на война (по-известна като ІV Женевска конвенция) буквално гласи: „Принудителните премествания, масови или индивидуални, както и депортирането на закриляни лица извън окупираната територия на територията на държавата окупаторка и на територията на която и да е друга държава, окупирана или не, са забранени независимо от мотивите.
Държавата окупаторка обаче може да предприеме цялостна или частична евакуация от определена окупирана област, ако сигурността на населението или повелителни съображения от военен характер налагат това. Такава евакуация не може да включва разместване на закриляни лица извън границите на окупираната територия освен ако поради причини от материален характер това разместване не може да се избегне. Така евакуираните лица ще бъдат върнати обратно по домовете им веднага щом военните действия в тази област приключат.
Държавата окупаторка, предприемайки тези премествания или тези евакуации, ще осигури в рамките на практически възможното закриляните лица да бъдат подходящо настанявани, разместванията да стават при задоволителни условия на здравословност, хигиена, безопасност и прехрана и членовете на едно и също семейство да не бъдат разделяни.
Държавата покровителка ще бъде уведомявана за преместванията и евакуациите веднага щом те бъдат извършени.
Държавата окупаторка няма да задържа закриляните лица в някоя област, особено изложена на опасностите на войната, освен ако сигурността на населението или повелителни военни съображения не изискват това.
Държавата окупаторка няма да депортира или премества част от своето гражданско население на завзета от нея територия.” – бел. моя, М. Карагьозов)
Нарушителите на тези заповеди могат да бъдат наказани със затвор най-малко 7 години.
Вчера израелският в. „Аарец” спомена, че израелската армия е издала нова заповед, която може да доведе до изгонване на десетки хиляди палестинци, живеещи на окупирания Западен бряг без разрешителни или до подвеждането им под съдебна отговорност за углавно престъпление. Израелската армия потвърди, че е разпространила „поправки на заповедта, целяща да се попречи на процесите на незаконно проникване”, но подчерта, че целта е да се придаде законност на вече съществуващи механизми, а не да се оправдаят мащабни операции по експулсиране.
По магтериали от в. „Ал-Хаят”; превод - Мая Ценова

Подпечатано с целувка

2010-04-10

Модел ООН, посветен на Афганистан

На 24 април Дружеството за ООН в България организира симулационна игра на тема „Международната стратегия за сигурност за Афганистан”. Мероприятието ще се проведе в Зала 2 на Ректората на СУ "Св. Климент охридски" между 09 и 18 ч. Формуляри
за участие и повече информация можете да получите от www.una-bulgaria.org.
Срокът за подаване на заявки за участие е до 18 април.
В разпространената по цял свят симулационна игра "Модел ООН" участниците играят роля на дипломати на различни страни. Обсъждат се актуални световни проблеми в някой от органите на ООН. Задачата е да се учи за сложните международни отношения, да се придобие навик за критично и обективно мислене. При подготовката на ролите се научава много за други страни, за тяхната политика, икономика и култура. Придобиват се навици за събиране на информация от книги, списания, от интернет и др.
Играта е близка до реалността, но задачата е не да се достигне непременно до добре разработен и приет документ. Важно е да се създаде мотив за научаване, разбиране на проблемите на другите, развитие на умение за сътрудничество и постигане на компромиси в сложни ситуации. Свободното общуване, добрата комуникация и развитието на речеви умения са сред най-важните задачи на симулативната игра, наричана накратко “Модел ООН”.
Избрахме за тема на предстоящата симуалционна игра Афганистан заради пресичащите се там интереси на редица държави и опитите им за установяване на своето влияние в този ключов регион, както и заради изключително интересния модел на глобализиране на някои проблеми сигурността и наркотрафика и всичко това комбинирано с изключително тежка и широкоразпространена бедност.

2010-04-07

За ползата от гледането на телевизия :))Ползата, приятели, е пряка - телевизията не ви промива мозъка, а просто ви лишава от него. А това ви прави щестливи и ви лишава от нуждата да се замисляте за разни неща, потребявате с необременено съзнание и въобще... цветя и рози...
Ако не ми вярвата не мен, може да прочетете романите на Сергей Минаев (как да инсценираме граничен инцидент, който да доведе до война; как чрез медиите да раздухаме паника, чрез която да фалираме банка и др.) или пък "Generation "P" на валикия Пелевин, който казваше, че "Телевизорът е просто малко прозрачно прозорче в тръбата на духовния боклукопровод."

2010-04-05

How media can manipulate our point of viewДобавям и линк към есето на проф. Ноам Чомски "Контролът на медиите. Забележителните постижения на пропагандата"

2010-04-03

Недей да плачеш!Важно е нашите любими момичета да не плачат... Още по-малко - ние да сме причината...