Страннико из безбрежните електронни полета, добре дошъл в моето местенце в интернет!
Дано престоят ти тук бъде ако не полезен, то поне приятен!

Моля коментарите да бъдат НА КИРИЛИЦА и БЕЗ ОБИДИ!

За оптимално разглеждане препоръчвам браузър Mozilla Firefox.2010-04-10

Модел ООН, посветен на Афганистан

На 24 април Дружеството за ООН в България организира симулационна игра на тема „Международната стратегия за сигурност за Афганистан”. Мероприятието ще се проведе в Зала 2 на Ректората на СУ "Св. Климент охридски" между 09 и 18 ч. Формуляри
за участие и повече информация можете да получите от www.una-bulgaria.org.
Срокът за подаване на заявки за участие е до 18 април.
В разпространената по цял свят симулационна игра "Модел ООН" участниците играят роля на дипломати на различни страни. Обсъждат се актуални световни проблеми в някой от органите на ООН. Задачата е да се учи за сложните международни отношения, да се придобие навик за критично и обективно мислене. При подготовката на ролите се научава много за други страни, за тяхната политика, икономика и култура. Придобиват се навици за събиране на информация от книги, списания, от интернет и др.
Играта е близка до реалността, но задачата е не да се достигне непременно до добре разработен и приет документ. Важно е да се създаде мотив за научаване, разбиране на проблемите на другите, развитие на умение за сътрудничество и постигане на компромиси в сложни ситуации. Свободното общуване, добрата комуникация и развитието на речеви умения са сред най-важните задачи на симулативната игра, наричана накратко “Модел ООН”.
Избрахме за тема на предстоящата симуалционна игра Афганистан заради пресичащите се там интереси на редица държави и опитите им за установяване на своето влияние в този ключов регион, както и заради изключително интересния модел на глобализиране на някои проблеми сигурността и наркотрафика и всичко това комбинирано с изключително тежка и широкоразпространена бедност.

Няма коментари: