Страннико из безбрежните електронни полета, добре дошъл в моето местенце в интернет!
Дано престоят ти тук бъде ако не полезен, то поне приятен!

Моля коментарите да бъдат НА КИРИЛИЦА и БЕЗ ОБИДИ!

За оптимално разглеждане препоръчвам браузър Mozilla Firefox.2010-06-24

"Големият страх от читателите" - доц. Милена Цветкова

Позволявам си да препубликуван последната част от текста на доц. Милена Цветкова "Големият страх от читателите". Оригиналният и пълен текст можете да намерит ТУК в сайта "Литернет.бг".

"Но дълбоката причина за блокирането на достъпа до четива е страхът от четящия и начетения човек. Изпълнителите на подобни акции изобщо не я осъзнават. Но те не са виновни. Изпълняват си дълга в поредния култ към правосъдието и сляпо принасят жертви пред идола на скъперниците и меркантилистите.
Защо съществува страх от читателите ли?
Първо, четенето е асоциална дейност, извършва се усамотено, реализира се невидимо (в черепната кутия) и поради това е неконтролируемо. Читателят е почти невидим и за какъвто и да е социологически поглед поради обстоятелството, че задълбоченото пълноценно четене е процес на самообщуване. А комфортната среда за самообщуването е "социалната изолация".
На всичко отгоре четенето представлява загуба на социално време и на интелектуална енергия на обществото, следователно е социално неефективно. В доклада на ЮНЕСКО за Международната година на книгата през 1972 г. се установи, че за Третия свят четенето все още се смята за срамно, престъпно и укорително действие. Африканската общност осъжда акта на индивидуалното четене, отделянето на човек с книга в ръка от непосредствено обкръжаващата го група се разглежда като подозрително и се усеща като заплаха за целостта. Едва ли не четенето насаме е грях, подобен на онанизма. Днес и в най-либералните общества съществува аналогичен страх. Просто четящият човек е загубен за хищните манипулатори от външната среда.
Оттук произтича и третият повод за страх и прикрита ненавист към читателите: четенето е безотказен филтър срещу риторични и аудиовизуални манипулации. В дейността четене индивидът има време да култивира и упражнява своето критично отношение, да оперира с информацията деструктивно, да прави дисекция на мненията, да сравнява, съпоставя, разобличава.
Четвърто, четенето е подривна дейност. Подривна за стереотипите и властта, за всички познати и непознати тоталитарни концепции. Четящият култивира у себе си склонност към противодействие, анархизъм, самочувствие, оптимизъм и информационно превъзходство.
Човек чете не само за да е различен от другите, не само за да е оригинален, да е винаги над тях. Той чете, за да преодолее границите на тълпите, формирани пред телевизионните екрани, за да разцепи единодушието в масата, да разкъса едновременността и преходността на телевизионното предаване, веднъж завинаги оставащо в миналото. Четенето е и най-доброто средство за отклоняване на стандартизацията и вулгаризирането - все клонящи към тълпизма - свойствени на нашия високо технологизиран век. Както книгата, така и четенето носят високата културна отговорност да не позволяват, под напора на омасовяване и унификации, масовите комуникации да служат на индивидуалния суверенитет контраадаптивно и антиманипулативно. А това са отново неотменни функции на четенето като "опасен" умствен процес.
И пето, на този свят единствено четящият човек притежава капацитет да променя - себе си, средата си, държавата, света. Който е запознат с неврофизиологията на четенето, знае, че читателят развива не толкова "сивото си вещество", колкото неговата обвивка - мозъчната кора, т. е. самоосвобождава се от животинската зависимост, от генетично предопределени и дресирани в общност (стадо) модели на поведение. Така както мозъкът му еволюира отвътре навън, така и личността на читателя (вече променен след като току-що е отметнал поредната страница) развива и променя средата си отвътре навън - абсолютно децентрализирано, неподозирано и невидимо за "стражите от кулата", изненадващо - някъде от недрата, настрани и нагоре - като от епицентър на земетръс. Читателите са недолюбвани и опасни и защото променят мнението си (само кравата не мени мнението си, защото не получава информация). И следователно осъществяват дъмпинг на официалните тези и мнения.
Ако светът трябва да остане такъв, какъвто е сега, читателите са най-опасните същества. Арестувайте ни всичките.
И пак ще забравите най-важният играч - книгата.
Книгата е много хитра медия - не търпи препятствия, окови и ограничения. Заредена е с пробивната сила на светлината. Особено, когато е търсена."

2010-06-13


13-ти е и отново е време за музика...

2010-06-08

Иван Динков - "Братя Пачови"

ИВАН ДИНКОВ,
"БРАТЯ ПАЧОВИ"


Може да сме бедни българите - може.
Може да се въдим под коноп и лен.
Може да миришем на рачел и кожи.
Може да живеем само ден за ден.
Но зад нас Клисура мята гневен пламък!
Но зад нас Марица шава и шуми!
Но зад нас високо - върху Милин камък -
свободата точи яростни ками!

Може да сме груби българите - може.
Може да не тачим знаме, химн и вожд.
Може да се кръстим в блясъка на ножа.
Може да не помним брачната си нощ.
Но зад нас Берковско свири с триста гилзи!
Но зад нас Загорско пее под въже!
Но зад нас рътлини, вади и могили
помнят, благославят стъпки на мъже!

Ех, защо ги няма старите поети!
Нека тая песен те да просължат:
нека те разкажат как вървят мъжете
под звездите едри за последен път -
как изчезват бавно в сенките студени,
как оттам се връщат като знамена -
страшно променени и непроменени:
за да ги познава цялата страна.

Късно ги извели - двама родни братя -
под една бесилка - за да свършат с тях.
Над затвора викал октомврийски вятър:
може би за смелост, може би за страх.
Двамата запели.
И оная песен:
за момата малка, дето през април
брала ранно цвете, за да кичи есен
своя гурбетчия, своя момък мил!
Пели...
И това е.
Песента полека
слязла от въжето в калната земя -
слязла,
за да търси през април навеки
из цветята ранни малката мома:
малка и голяма - под луна мечтана,
виждана през сълзи, мислена по път -
и така заспала - като сладка рана
до горчива рана във юнашка гръд.

Може да сме страшни българите - мрачни.
Може да ни носят вятър и мъгли.
Но зад нас неспирно едно перо паче
пише,
пресъздава
пътя на орли!

Из "Епопея на незабравимите", "Лична карта"

2010-06-03

136

Душата ти таи едно признание.
Кажи й кой съм аз - тя няма слух.
Аз имам странно прозвище: "желание",
приют ми е желаещият дух.
И ти, така с желания богата,
вземи и мен със другите ведно.
За щедрите богатсва на сърцата
не значи нищо този знак "едно".
И нещо във безбройната редица,
за теб един, единствен, аз почти
приемам да остана единица,
но стига ти, да ме обикнеш ти.

Влюби се първо в моето название,
а после в мене. Аз съм цял Желание.


Уилям Шекспир