Страннико из безбрежните електронни полета, добре дошъл в моето местенце в интернет!
Дано престоят ти тук бъде ако не полезен, то поне приятен!

Моля коментарите да бъдат НА КИРИЛИЦА и БЕЗ ОБИДИ!

За оптимално разглеждане препоръчвам браузър Mozilla Firefox.2011-10-14

Отнетите социални права от юли 2009 г. насам

Общият проблем е, че още в началото на мандата си настоящото правителство предприе политика за ограничаване на финансовата криза у нас - каквато тогава нямаше -, което обаче доведе до развихрянето на ясно осезаема икономическа криза в реалния сектор.
Това доведе до проблеми на почти всички предприятия, много затвориха врати, други започнаха да освобождават хора, завъртя се негативният цикъл на намаляване на потреблението, ново свивания на разходите и пр. В момента целият бизнес се оплаква от липса на ликвидни средства. Всичко това, съвсем естествено, доведе до намаляване на данъчните постъпления както на национално, така и на местно ниво. На резерва вече беше посгенато и той беше стопен наполовина, почти до минимума.
Общините като цяло са изправени пред фалит, а държавата, дори и да иска, може твърде скромно да помогне.
Правителството обаче води и откровено антисоциална политика:
* Над 3 пъти са намалени средствата за активна политика на пазара на труда – от 190 млн. лв. през 2009 г. на 73 млн. лв. през 2011 г.
* Над 8 пъти са намалени средствата, предназначени за финансиране на проект "Красива България".
* Няма нови програми, насочени към специфични целеви групи (младежи, хора с увреждания, възрастни работници, икономически неактивни лица) или разширяване обхвата на най-добре действащите програми.
* По ОП "Развитие на човешките ресурси" до момента са усвоени едва 11,4% от предвидените за усвояване средства за периода 2007-2013 г.
* Най-малко са усвоените средства за адаптиране на безработните лица към потребностите на пазара на труда. От предвидените за това 498 млн. лв. до момента са изплатени под 7%.
* Безработицата се е увеличил с 5,6 пункта, безработните лица са 395 хил.
* Броят на продължително безработните се е увеличил с 58%.
* Намален е срокът за регистрация в Агенцията по заетостта на останалите без работа лица от 3 месеца на 7 работни дни след прекратяване на правоотношението.
* Броят на осигурените лица е намалял с над 203 хил.
* Броят на обезкуражените лица, които са безработни и не търсят работа, достигна 254 хил.
* Намали се с 10% размерът на обезщетенията за временна неработоспособност за всеки от първите три дни.
* Двойно се намалиха средствата за профилактика и рехабилитация на работещите лица.
* Спират се обезщетенията при съмнения относно болничните листи или решенията на ТЕЛК и така се създават условия за налагане на административен терор върху осигурените лица с временна неработоспособност.
* С промяна в Кодекса на труда и в Закона за държавния служител се направи опит да се отнеме правото на работещите за ползване на стари или обезщетяване при напускане на неизползвани отпуски. (След намесата на Конституционния съд правото бе възстановено.)
* Платеният годишен отпуск може да бъде ползван само в рамките на две години, като след изтичането на този срок, отпускът се губи. Губи се и правото да се плати обезщетение за неизползван от работника отпуск.

Ако постингът ти харесва или смяташ, че съдържа полезна информация, можеш да го подкрепиш, кликвайки върху бутона на ТопБлогЛог вляво!

Няма коментари: