Страннико из безбрежните електронни полета, добре дошъл в моето местенце в интернет!
Дано престоят ти тук бъде ако не полезен, то поне приятен!

Моля коментарите да бъдат НА КИРИЛИЦА и БЕЗ ОБИДИ!

За оптимално разглеждане препоръчвам браузър Mozilla Firefox.2012-08-28

Магистърска програма: История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)


Магистърската програма "История и съвременно развитие на страните от Източна Азия (Япония, Китай, Корея)" е съвместно начинание на 2 факултета на СУ "Св. Климент Охридски" - Историческият факултет и Факултета по класически и нови филологии, Катедра "Езици и култури на Източна Азия".
Магистратурата дава възможност на записалите я студенти да получат системни познания за миналото и съвременното развитие на три големи и важни за съвременния свят страни от района на Източна Азия. В програмата са включени разнообразни курсове, водени от специалисти от различни сфери на хуманитаристиката, които предлагат задълбочени знания за историята, политиката, икономиката и културата на такъв ключов регион в съвременната епоха, каквато е Източна Азия. Интересът към Япония, Китай и Корея в началото на ХХІ век непрекъснато нараства по света, затова и България може само да спечели от подготовката на специалисти, които познават миналото, съвременното положение и тенденциите за бъдещо развитие на Източна Азия, както и нейното място в регионалните и глобални международни отношения.

Със знанията и уменията, които ще получат в рамките на трисеместриалното си обучение и с широката си подготовка по регионална (азиатска) и световна дипломация, магистрите, завършили програмата могат да се реализират професионално в сферата на: образованието; научноизследователските институти и центрове; държавните институции, включително и като кадри за Министерството на външните работи; в междуправителствените и международните организации и институции, свързани с международните отношения, дипломацията и отношенията с Източна Азия; в системата на културата; музеите; масмедиите; като експерти към фондации и други организации, чийто предмет на дейност е свързан с историята, политологията, международните отношения, културата и културните връзки и взаимодействия между България и страните от Източна Азия; като експерти към изложби, музейни експозиции и колекции; като специалисти в областта на архивите и архивното дело, при администрирането на различни образователни програми.
Програмата е предвидена както студенти, завършили някоя от бакалавърските специалности в Историческия факултет, за бакалаври от Факултета за класически и нови филологии, за бакалавърската програма по Международни отношения в Юридическия факултет, така и за неспециалисти хуманитаристи, които в рамките на редовното трисеместриално обучение полагат два допълнителни изпита: „Нова история “ и „Съвременна история“.
Приемът се осъществява с помощта на събеседване с комисията върху мотивацията на кандидатите, тяхната готовност за обучение по тази проблематика и техните очаквания от магистърската програма. В събеседването ще бъде проверена общата хуманитарна култура на кандидат-магистрите.

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Прием: държавна субсидия; обучение срещу заплащане

Ръководители:
проф. д-р Искра Баева
тел.: 02 9308 231; 02 943 76 62
e-mail:baeva@clio.uni-sofia.bg

проф. дфн Нако Стефанов
тел.: 0898 71 99 10
nako54@mail.bgАко смяташ, че текстът съдържа полезна информация, можеш да го подкрепиш, цъквайки върху бутончето на ТопБлогЛог.

2012-08-13

The Connells - '74-'75

2012-08-03

The Corrs - "Breathless"