Страннико из безбрежните електронни полета, добре дошъл в моето местенце в интернет!
Дано престоят ти тук бъде ако не полезен, то поне приятен!

Моля коментарите да бъдат НА КИРИЛИЦА и БЕЗ ОБИДИ!

За оптимално разглеждане препоръчвам браузър Mozilla Firefox.2012-12-15

"Япония: икономика, технологии, иновации и управление"

На 20 декември 2012 г. (четвъртък) от 18:00 часа в Новата конферентна зала на СУ "Св. Климент Охридски" (Ректорат, Северно крило, вход откъм ул. Шипка, ет. 2.) ще се състои представянето на книгата "Япония: икономика, технологии, иновации и управление", (издателство "Изток-Запад", 2012 г., 688 стр., 30 лв).
Автори на изследването са Нако Стефанов и Евгений Кандиларов.
Проф. дфн Нако Стефанов е доктор на философските науки, доктор по история, професор в СУ „Св. Климент Охридски“, специалност „Японистика“. Специалист по управление, икономика, иноватика и глобалистика. Японист и изследовател на страните от Източна Азия. Автор на над 60 монографии, учебници и брошури. Сред последните издадени са: „Иновационно развитие на страните от Източна Азия“ („Изток-Запад“, С., 2011 г.), „Управление и развитие на човешкия фактор“ („Институт по стратегическо управление“, С., 2012 г.), „Управление на качеството“ („Либраскорп“, Б., 2012 г.) и др.
Д-р Евгений Кандиларов е доктор по история. Хоноруван преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ – ИФ и ФКНФ, специалност „Японистика“, сътрудник в Центъра за исторически и политологически изследвания. Специализирал е във Факултета по политически науки и икономика на университета „Мейджи“ в Токио, в Японския езиков институт – Кансай, Осака и в „Техническия университет Нагаока“. Специалист по съвременна политическа и икономическа история и международни отношения. Автор е на книгата „България и Япония. От Студената война към ХХІ век" („Дамян Яков“, С., 2009 г.)
Представеният труд е широка панорама на:
• Икономическото развитие на Страната на изгряващото слънце – конкретната динамика на системата на възпроизводство на материалния живот на страната от древността до наши дни, включително индустриалната политика, осъществявана от държавата, съвременното състояние на първичния, вторичиния и третичен сектор по ключови отрасли, икономика на труда и структурата на японската икономика;
• Технологическия и иновационен прогрес на Япония – развитието на традиционните, индустриалните и върховите технологии в Япония, създаването и динамиката на националната иновационна система;
• „Японско управление“ като управленски модел на равнище отделна стопанска организация, характеризиращ се с най-високи постижения в областта на интеграцията между човек и организация и явяващ се най-висок етап в развитието на управленската практика и мисъл в „Индустриалната епоха“.
Трудът се състои от пет основни раздела и написан на достъпен език, което го превръща в подходящ за най-широка аудитория - всеки, заинтересуван от Япония, икономика, технологиите, иновациите и управлението.
Далечната островна страна през последните повече от петдесет години винаги е впечатлявала със своите икономически и технологически достижения. И тези достижения определено изглеждат още по-забележителни като се имат предвид два момента:
• Откъде тръгва Страната на изгряващото слънце преди повече от век, т.е.това, че тя е „закъсняла страна“ по пътя на индустриализма;
• Факта, че тя е „онеправдана“ от природата поради липсата на значими подземни богатства, както и суровостта на проявите на същата тази природа.
Японският опит е интересн с това, че
• В икономически план Япония демонстрира едни от най-добрите примери за възможностите на човечеството с минимум средства да постига максимум резултати. В кратък срок през 60. години Страната на изгряващото слънце показва такива високи темпове на стопанска динамика, които дават право на света да заговори за „Японско икономическо чудо“. И макар днес този успех да е история, японският пример окуражава редица други народи и държави да се опитат да поемат по пътя на догонване и изпреварване на пионерите в областта на съвременния тип икономическа динамика;
• По отношение на технологичното и иновационно развитие в Япония е създадена национална система, която, ползвайки по най-умел начин геополитически, геоикономически и пр. предпоставки, създава вярна ориентация, акумулира нужния потенциал и активизира ключови фактори за технологично изпреварване в решаващи насоки на научно-техническия прогрес през 80-те години на ХХ век – информационните технологии;
• По отношение на управлението и днес „Японското управление“ като един създаден на национална почва, но определено притежаващ универсални, общочовешки стойности модел, със своята философия, инструменти и практика на непрекъснатото усъвършенстване чрез използване на творческия потенциал на максимално възможен брой хора, не само впечатлява, но и продължава да е пример за интеграция, мотивация и резултативност.
Стремежът е на основата на детайлния преглед и анализ на фактите да се разкрие съдържанието, т.е. логиката и механизмите на икономическата, иновационно-технологическата и управленската система на Япония.
Същевременно изследването си поставя за цел преодоляването на редица митове, натрупани през годините, свеждащи функционирането на тези системи до някакъв вътрешно присъщ само за Япония и едва ли не неизменен във времето и пространството културно-духовен комплекс. Без да отрича наличието на такъв комплекс, анализът на развитието води до оценката, че той не е неизменен, а обратното – демонстрира изключителна динамика. За да може този комплекс да поддържа позитивното стопанско и технологично развитие на Япония се прилагат съзнателни и целенасочени усилия.

Повече информация за книгата може да бъде намерена на сайта на издателството:
http://iztok-zapad.eu/uploads/materials/Ikonomika-01.pdf

Ако текстът ти харесва, можеш да го подкрепиш, като кликнеш на бутончето на ТопБлогЛог долу вляво.

Няма коментари: