Страннико из безбрежните електронни полета, добре дошъл в моето местенце в интернет!
Дано престоят ти тук бъде ако не полезен, то поне приятен!

Моля коментарите да бъдат НА КИРИЛИЦА и БЕЗ ОБИДИ!

За оптимално разглеждане препоръчвам браузър Mozilla Firefox.2015-06-15

Владимир Дергачов - "Геополитиката на хаоса"

"Меката сила" се оказва особено ефективна по отношение на корумпираните държави с фалшив национален елит, склонен да търгува с националните интереси и националната сигурност.


Технологията на "управлявания хаос" е създадена в Института Санта Фе (The Santa Fe Institute - SFI), намиращ се в едноименния град в щата Ню Мексико, в близост с ядрения център на САЩ. Институтът е основан през 1984 г. под егидата на Пентагона и Държавния департамент на САЩ и трябваше да адаптира теорията на "управлявания" хаос към практическите геополитически цели на Америка. Под патронажа на Държавния департамент бяха създадени "групи за кризисен мониторинг и управление", които според редица експерти са били замесени в редица военно-политическите конфликти. 
Теорията на управлявания хаос анализира пътищата на прехода на една относителна устойчива социално-политическа система към състояние на критична неустойчивост (точка на бифуркация). На теория след това е възможно осъществяването на преход към ново ниво на стабилност, в чиито рамки следва да бъдат осъществени радикални (революционни) промени на системата в желаната посока. На глобално и регионално равнище като най-важни "критични зони" се очертават военната сигурност, политиката, финансите, икономиката, религията, търговските, енергийни и информационни комуникации, образованието и екологията.
В най-новата история, повечето "правилни" революции се осъществяват по едни и същи сценарии. 
В организационен план е необходимо консолидирането на различни сили против съществуващата власт, дестабилизиране на ситуацията в страната, включително с помощта на криминални елементи, радикални националисти, адепти на тоталитарни секти, лумпенизирани млади хора, или на обществени (например студентски) протести и дискретиране на държавните институции, включително репресивните. От ключово значение е формирането - в структурите на властта, или на опозицията, на критична маса проамерикански ориентирани елементи, както стана например по време на "цветните революции" в Грузия и Украйна.
В условията на глобализация сложните социално-икономически системи са изключително податливи на въздействието на външната среда, намирайки се предимно в състояние на "неравномерен ред", който лесно може да се трансформира в "детерминиран хаос".
От гледната точка на геополитическата теория на големите многомерни пространства, технологиите за генериране на "управляван" хаос в дадена държава се реализират в многомерното комуникационно пространство: географско, информационно, духовно (конфесионално), социокултурно и икономическо. В случая, като "гориво" на процеса се използва концентрираната и целенасочена информация. Съоответната външна сила формира необходимия и модел на поведение на обекта, манипулирайки основните управленски и други социални групи. Ефективността на технологията се постига благодарение на кумулативния ефект на целенасочения "мек" удар срещу конкретната "противникова" територия.

Политическото пространство
Превръщане на националната държава от субект в обект на международната политика. Изтласкване на идеологията и националните социокултурни ценности. Ерозия на доверието към институциите на държавната власт чрез налагането на неолибералните митове и поставянето на ключови постове на марионетки и представители на предварително подготвената "пета колона", формирана в средите на фалшивия и продажен местен елит и радикалните националисти. Поощряване на култа към парите, корупцията и бюрократизацията на държавния апарат. Игнориране на препоръките на научната и аналитична общност.

Социалното пространство
Нарушаване на социалните връзки между поколенията. Стимулиране на общественото разслоение на богати и бедни. Блокиране на стратегическото мислене на елита. Ерозия на националната образователна система чрез налагането на "по-прогресивни" модели и на примитивната масова култура.

Икономическото пространство
Улесняване на изтичането на капитали и активи към офшорни зони. Увеличаване зависимостта на държавата от заеми. В резултат от нарастващата кредитна зависимост и съкращаване на разходите за социални нужди, медицина, образование, наука и култура, се създава евтина работна сила. 

Конфесионалното пространство
Преформатирането му се осъществява чрез масовия "внос" на чужди на местната религиозна среда секти (евангелисти, сциентолози и т.н.). Разпалване на конфесионалните и национални конфликти. Ерозия на родствените социални връзки. 

Всички тези технологии гарантират контрола над управляващия елит, включително посредством мониторинга и блокирането на сметките му в чужбина.
В най-новата история геополитическите технологии на "управлявания хаос" бяха ефективно използвани за ерозията на големи и на пръв поглед устойчиви социално-политически системи.

Със съкращения
Източник: сп. "Геополитика", Бр. 1/2015 г. 

Ако статията ти харесва, можеш да кликнеш на бутончето на ТопБлогЛог долу вляво. 

Няма коментари: